Wat is Salderen? – Een Gids voor Duurzame Energiegebruikers

wat is salderen

In deze tijd speelt duurzame energie een steeds grotere rol. Het is dan belangrijk om bekend te zijn met termen zoals “salderen”. De term die vaak wordt gebruikt in de context van zonne-energie en elektrische auto’s. Maar wat betekent het precies en hoe werkt het?

In deze blog zullen we een diepgaande kijk nemen op salderen en de verschillende aspecten ervan bespreken.

Definitie van salderen

Salderen is een regeling waarbij de elektriciteitsmeter de hoeveelheid geleverde elektriciteit aan het elektriciteitsnet en de hoeveelheid afgenomen elektriciteit die wordt afgenomen van het elektriciteitsnet meet. Het verschil tussen deze twee hoeveelheden wordt vervolgens verrekend met elkaar. Salderen is het verrekenen van de energie die wordt opgewekt met de energie die wordt verbruikt.

Werking van salderen

Om salderen beter te begrijpen, kijken we naar zonnepanelen voor thuis die worden gebruikt om elektriciteit op te wekken. De zonnepanelen produceren soms meer elektriciteit produceren dan dat wordt verbruikt. Het overschot wordt aan elektriciteit terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Dit overschot wordt geregistreerd door de elektriciteitsmeter als negatieve energie.

Wanneer er meer elektriciteit wordt verbruikt dan er wordt opgewekt, wordt er elektriciteit van het elektriciteitsnet afgenomen. Dit wordt geregistreerd door de elektriciteitsmeter als positieve energie. Aan het einde van een bepaalde periode worden de positieve en negatieve energie met elkaar verrekend.

Is de negatieve energie groter dan de positieve energie, ontvangt de gebruiker een vergoeding van de energieleverancier. Is de positieve energie groter dan de negatieve, dan moet de gebruiker betalen voor de extra stroom.

Salderen bij elektrische auto’s

Naast zonne-energie kan salderen ook worden toegepast bij het opladen van elektrische auto’s. Steeds meer mensen stappen over op elektrisch rijden vanwege de milieuvoordelen en de lagere operationele kosten. Salderen kan een interessante optie zijn voor eigenaren van elektrische auto’s.

De elektriciteit van salderen kan gebruikt worden om je auto op te laden. De stroom verrekenen ze met de elektriciteit die ze terug leveren aan het net. Wanneer je je auto oplaadt, wordt de energie die je gebruikt als negatieve energie wordt geregistreerd. Dit is omdat je elektriciteit van het net afneemt.

wat is salderen

Voordelen

Salderen biedt verschillende voordelen voor duurzame energiegebruikers. Enkele belangrijke voordelen zijn:

  1. Kostenbesparing: Salderen stelt huiseigenaren en eigenaren van elektrische auto’s in staat om te besparen op hun energiekosten. Door de opgewekte energie te verrekenen met de afgenomen energie, kan men de energierekening verlagen. Soms kan je er zelfs geld mee verdienen.
  2. Duurzaamheid: Door gebruik te maken van salderen en zelf opgewekte energie te benutten ben je duurzaam bezig. Salderen moedigt het gebruik van zonne-energie en elektrische voertuigen aan. Dit helpt bij het verminderen van de CO2-uitstoot en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
  3. Onafhankelijkheid: Met salderen worden huiseigenaren en eigenaren van elektrische auto’s minder afhankelijk van het traditionele elektriciteitsnet. Ze kunnen hun eigen energie opwekken en gebruiken, waardoor ze meer controle hebben over hun energievoorziening.
  4. Stimulans voor duurzame investeringen: Salderen kan stimuleren om te investeren in zonne-energie-installaties en elektrische voertuigen. De mogelijkheid om energie terug te leveren en te salderen kan de terugverdientijd van deze investeringen verkorten. Hierdoor wordt dit aantrekkelijker voor consumenten.

Beperkingen

Hoewel er veel voordelen zijn, zijn er toch ook enkele beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden. Enkele van deze beperkingen zijn:

  1. Salderingslimiet: In sommige landen of regio’s is er een salderingslimiet ingesteld. Dit betekent dat je alleen kunt salderen tot een bepaald niveau van opgewekte energie. Eventueel overschot aan energie wordt niet vergoed of verrekend.
  2. Veranderende regelgeving: Salderingsregelingen kunnen in de loop der tijd veranderen. Dit kan het gevolg zijn van nieuwe wetgeving of technische ontwikkelingen. Op de hoogte blijven van eventuele wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot salderen is belangrijk. Dit is omdat invloed kan hebben op de financiële aspecten en de terugverdientijd van duurzame energie-investeringen.
  3. Geschiktheid van het elektriciteitsnet: Het elektriciteitsnet moet geschikt zijn voor het terug leveren van energie. In sommige gevallen kan het netwerk overbelast raken als er te veel energie wordt terug geleverd. Dit kan leiden tot beperkingen in het salderen of extra kosten voor het aanpassen van het elektriciteitsnet.
  4. Complexiteit van de regeling: Salderen kan complex zijn en vereist een goed begrip van de wetgeving. Het is belangrijk om de salderingsregeling van je land of regio te bestuderen. Het kan slim zijn om advies in te winnen bij experts zodat je de regeling correct toepast.

Een goede oplossing

Salderen speelt een cruciale rol bij het benutten van de voordelen van zonne-energie en elektrisch rijden. Individuen en bedrijven kunnen nu hun zelf opgewekte energie te verrekenen met de energie die ze afnemen. Dit bevordert duurzaamheid, kostenbesparing en energieonafhankelijkheid.

Ondanks dat het beperkingen kent en de regelgeving kan veranderen, blijft het een belangrijk instrument voor energietransitie. Het is essentieel om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en alternatieven in de energiesector. Zo kan je de maximale voordelen halen uit zelf opgewekte energie.

Lees ook wat is een dm.

Bekijk ook

hoeveel water met douche

Hoeveel water verbruikt uw douche?

Elektrische mountainbike

Elektrische mountainbike kopen

Zonnepanelen voor thuis

Zonnepanelen voor thuis?